BLUEZONE VÀ CÂU CHUYỆN TRUYỀN THÔNG

Ra mắt từ tháng 4/2020, nhưng gần đây với sự kêu gọi từ Thủ tướng Chính phủ cũng như sự vào cuộc của truyền thông, ứng dụng 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐳𝐨𝐧𝐞- một sản phẩm của BKAV đã nhanh chóng ghi nhận những chỉ số tải app tăng nhanh chóng mặt. Sau hơn 2 tuần vận động triển khai […]